Medytacja

zmiana-wizerunkuMediacje są pokojową formą rozwiązywania konfliktów w różnych przestrzeniach życia. To sposób na wypracowanie ugody mimo przeciwieństw zdań, argumentacji, punktu widzenia stron. Trwające w sporze strony stoją po stronie swoich racji i często targane emocjami nie chcą lub nie potrafią dostrzec problemu w szerszej perspektywie. Rozwiązanie konfliktu przeważnie jest możliwie jedynie wówczas, kiedy strony będą miały szansę wysłuchać wzajemnie swoich racji, oczekiwań, wymienić się argumentacją oraz potrzebami. Umiejętnie prowadzone rozmowy umożliwiają stronom zrozumieć genezę konfliktu, optymalnie zapoznać się z całą sytuacją bez patrzenia tylko z perspektywy własnego interesu.
Zasady mediacji składają się na „Kodeks Etyki Mediatora”. Specjalista prowadzący mediacje musi kierować się ustalonymi normami, by w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w mediacjach, by zbudować zaufanie i stać się w oczach stron wiarygodnym partnerem, który wesprze strony w zażegnaniu konfliktu. 5 zasad, które składają się na skuteczne mediacje: dobrowolność, bezstronność, poufność, neutralność oraz akceptowalność.

Cena ustalana indywidualnie dla każdego Klienta

licznik odwiedzin darmowy