Badania, diagnoza, testy

Na potrzeby indywidualne, odszkodowawcze, orzeczeniowe tworzone są ekspertyzy oraz stawiana jest wstępna diagnoza. Wykorzystujemy do tego narzędzia diagnostyczne, rekomendowane i dystrybuowane przez Pracownię Testów Psychologicznych. Usługi te, polecane są w szczególności osobom, które pragną zasięgnąć opinii na temat swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron, dysfunkcji czy zaburzeń oraz potencjalnych ścieżek z jakich mogą skorzystać aby ten problem lub słabość przepracować. Opinia oparta na diagnozie psychologicznej to usługa dla osób, które chcą otrzymać od wykwalifikowanego psychologa konkretne i rzetelne informacje, dotyczące pewnej sfery ich psychiki lub problemu z jakim się borykają. Osoba badana otrzymuje kompleksową informację zwrotną, opartą na wykorzystaniu szerokiego wachlarza testów psychologicznych oraz innych narzędzi diagnostycznych. Ekspertyzy wykorzystywane są w sprawach odszkodowawczych, sprawach sądowych, sporach, orzeczeniowych i innych sprawach wymagających zaświadczenia psychologicznego

Cena ustalana indywidualnie dla każdego Klienta

licznik odwiedzin darmowy