Badania na broń

BADANIA PSYCHOLOGICZNE (BROŃ):

  • dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń pneumatyczną
  • dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
  • dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
  • dla osób ubiegających się o urząd sędziego, prokuratora, kuratora, adwokata
  • dla strażników gminnych/miejskich
  • dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywania oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  • w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego
  • aby wykonywać działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania I obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami I technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
licznik odwiedzin darmowy