Slide background

PORADY

KONSULTACJE

TERAPIA

WSPARCIE

Slide background

DOJAZD DO KLIENTA

KONSULTACJE TELEFONICZNE

KONSULTACJE ON-LINE

Slide background

SKUTECZNA POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJACYM

BRAKU SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ

PROBLEMÓW W KONTAKTACH SPOŁECZNYCH

TRUDNOŚCI W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM

KRYZYSÓW EMOCJONALNYCH

OBNIŻONEJ SAMOOCENY

Doskonale zdaję sobie sprawę, że najważniejsze dla Klientów jest poczucie bezpieczeństwa i zapewnienie pełnej dyskrecji, dlatego też zapewnianie poufności jest dla mnie kwestią priorytetową. Wszelkie treści konsultacji i terapii podlegają tajemnicy zawodowej i nie są dostępne osobom nie biorącym bezpośrednio udziału w procesie terapeutycznym. Przypadki poddawane superwizji są z zasady objęte obowiązkiem poufności oraz omawiane są anonimowo. Najważniejszą rzeczą w mojej pracy jest dobro Klienta oraz przestrzeganie etycznych wyznaczników zapisanych w Kodeksie Etyczno- Zawodowym Psychologa.
W mojej pracy priorytetem jest Klient. Holistyczne spojrzenie na człowieka pomaga mi w zrozumieniu jego wewnętrznych konfliktów i potrzeb oraz integracji trzech podstawowych elementów jego funkcjonowania: ciała, umysłu i emocji. Wierzę w potencjał każdej Jednostki, a także w możliwość aktywowania wewnętrznej siły potrzebnej do uruchomienia procesu zmian oraz osiągnięcia spokoju i harmonii.
Biorąc pod uwagę specyfikę problemów Klientów w swojej pracy nie stosuję utartych schematów. Poprzez szereg metod i technik staram się dostosować tryb i formę pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta. W swojej pracy wyznaję zasadę, że każda osoba jest niepowtarzalna i ma swój własny system wartości, dlatego też nie decyduję ani nie narzucam własnych rozwiązań, respektując indywidualne cele i potrzeby Jednostki. Aby je poznać przeprowadzam wywiad psychologiczny oraz stosuję narzędzia diagnostyczne (testy psychologiczne dające rzetelne wyniki o badanym). Szeroki wachlarz testów umożliwia mi poznanie wielu właściwości, struktur oraz sfer życia Klienta, co decyduje o wyborze metody diagnostycznej. Podczas spotkań wykorzystuję głównie: Terapię Poznawczo-Behawioralną, TSR- Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Terapię Krótkoterminową, RTZ- Racjonalną Terapię Zachowań.

Pracownia Psychologiczna „Progres” jako podmiot terapeutyczny świadomy wagi swojej odpowiedzialności względem Klienta, który powierza mu swoją prywatność i zwraca się do niego ze swoimi problemami nieustannie dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług odzwierciedlającej najnowsze odkrycia naukowe oraz doświadczenia światowych ekspertów. Doskonalenie warsztatu oraz praca nad innowacjami, stwarza sposobność do powstawania nowych, doskonalszych metod i narzędzi zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami Klientów. Moje działania podporządkowane są nie tylko zapewnieniu wysokiej skuteczności wsparcia, ale również zapewnieniu maksymalnej satysfakcji ze świadczonych przeze mnie usług.

Oszczędność czasu i środków dzięki komunikacji on-line

Dostosowując się do oczekiwań Klientów oraz zmieniających się realiów współczesnego świata, udostępniłam możliwość odbycia konsultacji on-line. Do tego typu spotkań używam aplikacji WhatsApp, Messenger, Viber lub zwykłego połączenia telefonicznego. Rozwiązanie takie daje dużą swobodę, wygodę oraz neutralność. Kanały te zmniejszają także znacząco globalny koszt uczestnictwa w konsultacjach i terapiach oraz umożliwiają kontakt z psychologiem bez wychodzenia z domu czy innego miejsca. Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala na skuteczne dostosowywanie formy i czasu konsultacji oraz terapii do oczekiwań i potrzeb Klienta.

Pierwsza wizyta zawsze musi odbyć się stacjonarnie.

licznik odwiedzin darmowy